เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

0819090428

Travel License : 11/09519

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงดงามของอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงดงามของอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงดงามของอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 6วัน 5คืน (TG)

เที่ยวจีน เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน ชมความงดงามของอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 6วัน 5คืน ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ ธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาง้อไบ๊ 1 ใน 4 พุทธคีรีของเมืองจีน

รหัสทัวร์

CN_TG00127

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

17 พ.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

43,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ค. 67

43,900฿

11-16

43,900฿

18-23

43,900฿

25-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

43,900

-

-

7,000

-

-

20

18 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

43,900

-

-

7,000

-

-

20

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

43,900

-

-

7,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ - เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่

Day : 2

เฉินตู - อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ “ต๋ากู่ปิงชวน ” - ทะเลสาบต้ากู๋ - เมืองเม่าเสี้ยน

Day : 3

เมืองเม่าเสี้ยน - ล่องเรือหลวงพ่อโตเล่อซาน - ง้อไบ๊

Day : 4

ง้อไบ๊ - ยอดทองคำจินติ่ง (กระเช้า) - วัดเป้ากั้ว -เฉินตู

Day : 5

วัดเหวินซู - วังแพะเขียว -ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day : 6

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง